Short Stay Facility

De Short Stay Facility in Dordrecht (SSF) is een uniek project. Het bestaat uit een woontoren met 189 appartementen en een voorzieningencentrum met werkervaringsplaatsen. Er verblijven veel verschillende mensen in de woontoren die we uit hun isolement halen, waardoor zij opnieuw kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De zalen in de SSF worden gebruikt voor feesten en partijen, maar ook voor vergaderingen en bewonersavonden. Verschillende initiatieven uit bedrijfsleven, zorgcentra en gemeente komen samen in de SSF en hebben geleid tot een professioneel bedrijf met een groot sociaal gevoel. Het verhaal van de Short Stay Facility (SSF) is het verhaal van een beetje toeval, een goed idee, veel visie en nog veel meer doorzettingsvermogen.
Magic Mix Uit onderzoek bleek dat er vanuit verschillende hoeken vraag was naar een dergelijk concept. De hulpverlening zocht onderkomens voor haar kandidaten, maar ook het bedrijfsleven had interesse om tijdelijk personeel te huisvesten. Een welkome aanvulling, omdat bij de partijen al snel de gedachte groeide dat het samenbrengen van uitsluitend mensen met problemen niet werkt. De SSF moest een combinatie van uiteenlopende categorieën bewoners worden, zodat evenwicht ontstaat (door de partijen een 'Magic Mix' genoemd). Het voorbeeld van een camping werd gebruikt: ook daar komen mensen met een zeer uiteenlopende achtergrond bij elkaar, maar omdat ze er tijdelijk wonen, maken ze snel contact en kunnen ze meer van elkaar verdragen.